Wedi'i leoli yng nghanol Cymru
Mae Athrofa Confucius yn agor ffenestr ar Tsieina

Rydym yn darparu sesiynau addysgu iaith Tsieineaidd arloesol ac effeithiol, ac yn galluogi cyfnewid addysgol a diwylliannol i fyfyrwyr, athrawon, cymunedau a busnesau ledled Cymru.

Mae rhan bwysig o’n gwaith dros y degawd diwethaf wedi canolbwyntio ar dynnu sylw at agweddau lles ar ddiwylliant Tsieineaidd mewn sgyrsiau, seminarau, cyrsiau ac ymchwil.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid Tsieineaidd a Phrydain i hwyluso dealltwriaeth ddyfnach o les Tsieineaidd a thraddodiadau hunanofal a sut maent yn parhau i esblygu ac addasu i anghenion newidiol pobl ledled y byd heddiw.

Mae ein cyrsiau, ymchwil a gweithdai yn darparu cyfarfyddiadau ysgogol rhwng academyddion Tsieina a Phrydain, athrawon proffesiynol, ac ymarferwyr qigong, taiji ac arferion hunan-ofal eraill.

Cynhadledd 2023

uwtsd-chinese-wellbeing-website-wales-trinity-st-davids-conference-harmony-wellbeing

Harmoni wrth Galon Lles:
Qigong, Tai Chi, a Chelfyddydau Hunanofal Tsieineaidd

Dysgwch am ein siaradwyr anhygoel ar gyfer y gynhadledd.

Archwiliwch ein rhaglen gynadledda amrywiol..

Conference 2023