Conference 2023
Harmoni wrth Galon Lles

uwtsd-chinese-wellbeing-website-wales-trinity-st-davids-qi-gong-alex-jacobs

Alex Jacobs

Mae Alex Jacobs wedi bod yn astudio Qi Gong ers pan oedd yn 19 oed, gan astudio gydag athrawon o’r Dwyrain a’r Gorllewin. Ar ôl astudio Mandarin yn Taiwan, penderfynodd hyfforddi i fod yn ymarferydd Meddygaeth Tsieineaidd ac mae bellach yn Acwbigydd, Llysieuydd, Ymarferydd Tylino Tuina cymwysedig, ac athro hunangymorth meddygaeth Tsieineaidd (Yang Sheng) gan gynnwys therapi dietegol Tsieineaidd a Qi Gong. Sefydlodd grŵp Cyfarfod Meddygaeth Tsieineaidd Llundain yn 2011 i ddysgu technegau hunangymorth i’r cyhoedd.

Ar ôl trefnu ei gynhadledd flynyddol am 8 mlynedd, daeth yn llywydd prif reoleiddiwr gwirfoddol llysieuwyr Tsieineaidd yn y DU, y Gofrestr Meddygaeth Herbal Tsieineaidd. Ar hyn o bryd mae hefyd yn dysgu aciwbigo yng Ngholeg Acwbigo’r Ddinas, Llundain.

Mae gan Alex ddiddordeb arbennig yn y ffordd y mae holl ddisgyblaethau meddygaeth Tsieineaidd yn cyd-fynd â’i gilydd a gall gynorthwyo’r cyhoedd i reoli eu hiechyd eu hunain drwy hyfforddiant hunangymorth. Mae gan Ddwyrain Asia draddodiad cyfoethog o hunangymorth meddygaeth Tsieineaidd, wedi’i wreiddio’n bennaf yn ei draddodiadau a’i ddiwylliannau lleol.

Ysbrydoliaeth Alex yw dod â’r wybodaeth hon drosodd a dod o hyd i ffyrdd o’i hintegreiddio i arfer meddygaeth Tsieineaidd er mwyn grymuso cleifion a’r cyhoedd i gael rhagor o reolaeth dros eu hiechyd eu hunain.