Cynhadledd 2023
Harmoni wrth Galon Lles

uwtsd-chinese-wellbeing-website-wales-trinity-st-davids-qi-gong-garry-elvin

Garry Elvin

Darlithydd yn Adran Cyfrifiadureg a Gwyddorau Gwybodaeth

Mae Garry yn Ddarlithydd yn yr Adran Cyfrifiadura a Gwyddorau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Northumbria, Newcastle, Y DU. Mae ei arbenigedd ym maes defnyddio deallusrwydd artiffisial (AI) sy’n canolbwyntio ar bobl sydd â defnydd ymarferol ynghylch iechyd a lles digidol.

Er enghraifft, mae wedi arwain y gwaith o ddatblygu offer digidol i asesu effaith ymyriadau lles. Mae ei waith yn amlddisgyblaethol yn ei hanfod ac mae’n cynnwys ymgysylltu a chydweithio helaeth â chydweithwyr o wahanol feysydd a phartneriaid allanol, gan gynnwys GIG Lloegr.