Cynhadledd 2023
Harmoni wrth Galon Lles

uwtsd-chinese-wellbeing-website-wales-trinity-st-davids-qi-gong-jiao-yiying

Jiao Yiying

Darlithydd mewn Astudiaethau Tsieineaidd, PCYDDS

Mae Yiying Jiao yn Ddarlithydd mewn Astudiaethau Tsieineaidd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Ei feysydd addysgu yw athroniaeth Confucian a Dao, Lles Tsieineaidd, diwylliant Tsieineaidd, Tsieinëeg Mandarin.

Ymhlith y diddordebau ymchwil mae llesiant Tsieineaidd, athroniaeth Confucius a Dao, dealltwriaeth a chyfathrebu rhyng-ddiwylliannol, rheolaeth Confucius a Daoi, addysg ryngwladol.