Cynhadledd 2023
Harmoni wrth Galon Lles

uwtsd-chinese-wellbeing-website-wales-trinity-st-davids-conference-harmony-wellbeing-qigong-confucius-nstitute-krystyna-krajewska

Krystyna Krajewska

Cyfarwyddwr Gweithredol Athrofa Confucius

Krystyna yw Cyfarwyddwr Gweithredol Athrofa Confucius Y Drindod Dewi Sant ac mae wedi graddio o Raglen Meistr Y Drindod Dewi Sant Y Corff: Safbwyntiau’r Dwyrain a’r Gorllewin.

Dros y deng mlynedd diwethaf, mae Krystyna wedi gweithio i archwilio treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog llesiant Tsieineaidd, a’i mynegiant niferus mewn cymdeithas gyfoes, drwy weithdai, darlithoedd gydag arbenigwyr pwnc o Tsieina a’r DU.

Yn ystod pandemig Covid yn 2021, bu Athrofa Confucius mewn partneriaeth â Phrifysgol Meddygaeth Tsieineaidd Jiangxi a Phrifysgol Northumbria i gynnal ymchwil i effaith ymarfer Qigong Meddygol ar grŵp o 170 o wirfoddolwyr.

Mae Krystyna wedi cyd-ysgrifennu’r papur ymchwil ar y cyd a ddeilliodd o hynny gyda thîm Gwybodeg Lles Prifysgol Northumbria, sy’n cael ei adolygu ar hyn o bryd. Mae ei phapur o’r enw:The Subtle Energy Body as a Self-organising System: an Enquiry into the Lived-Experience of TCM Qigong Practitioners yn cael ei gyhoeddi yn y Systemist (Cyf 42 (1) Medi 2001).