Cynhadledd 2023
Harmoni wrth Galon Lles

uwtsd-chinese-wellbeing-website-wales-trinity-st-davids-qi-gong-nick-campion

Nick Campion

Cyfarwyddwr Sefydliad Harmony, Cyfarwyddwr Canolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant

Yr Athro Nicholas Campion yw Cyfarwyddwr yr Athrofa Cytgord, mae’n Athro Cysylltiol mewn Cosmoleg a Diwylliant, ac yn Brif Ddarlithydd yn Athrofa Addysg a Dyniaethau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Canolfan Sophia y Brifysgol ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant. Ei dasg yw datblygu ac archwilio syniadau beirniadol am Gytgord yn y Brifysgol.

Ef yw golygydd The Harmony Debates: Exploring a practical philosophy for a sustainable future (Gwasg Canolfan Sophia, 2020), sy’n dwyn ynghyd bedwardeg chwech o arbenigwyr mewn archwiliad eang o Gytgord a’i defnydd mewn busnes, addysg, teithio, dawns a cherflunio, ffermio, newid yn yr hinsawdd, gweithgarwch cymunedol, datrys gwrthdaro, athroniaeth a chrefydd, gyda rhagair gan Noddwr y Brifysgol, Tywysog Cymru.

Ymhlith ei rolau eraill, mae’n Gyfarwyddwr Rhaglen MA mewn Ecoleg ac Ysbrydolrwydd y Brifysgol, a Seryddiaeth ac Astroleg Ddiwylliannol ac ar hyn o bryd mae’n ymwneud â datblygu MA newydd mewn Cytgord a Chynaliadwyedd.