Cynhadledd 2023
Harmoni wrth Galon Lles

uwtsd-chinese-wellbeing-website-wales-trinity-st-davids-qi-gong-tim-franklin

Tim Franklin

Title

Mae Tim Franklin yn ymarferydd Kung Fu, Tai Chi, Ioga, ymwybyddiaeth ofalgar a Qigong, ac yn therapydd holistaidd. Ar ôl ei gyflwyno i grefft ymladd yn blentyn, mae Tim wedi astudio systemau ymladd Japaneaidd a Tsieineaidd gyda meistri amrywiol ledled y byd dros bedwar degawd.

Yn athro a therapydd Shaolin, Celfyddydau Zen cymwys, mae’n dysgu, yn rhyngwladol, ffyrdd ymarferol o ddefnyddio crefftau ymladd, qigong, tai chi, ioga, myfyrdod, ymwybyddiaeth ofalgar a therapi hunangymorth i wella iechyd a byw’n ddyddiol.

Yn ogystal â’i ddosbarthiadau a’i sesiynau therapi rheolaidd mae Tim yn Ddarlithydd Cysylltiol ar gyfer Prifysgol Chichester, gan ddysgu Tai Chi ar gyfer Cyswllt a Chydnerthedd Meddwl, Corff ar gyfer y Celfyddydau Perfformio.

Yn ymarferydd yn y dulliau y mae’n eu dysgu, mae Tim yn parhau i ddysgu ac ymarfer gydag amrywiaeth o athrawon, meistri, a hyfforddwyr i helpu i ailddiffinio’r dulliau gorau a mwyaf syml sydd ar gael i sicrhau canlyniadau amlwg, pob dydd ac yn canfod ffyrdd sy’n ysgogi’r meddwl i’w trosglwyddo ar arddull diriaethol, ymarferol sy’n ennyn diddordeb.