Cynhadledd 2023
Harmoni wrth Galon Lles

uwtsd-chinese-wellbeing-website-wales-trinity-st-davids-qi-gong-zeyneb-kurt

Zeyneb Kurt

Darlithydd yn Adran Cyfrifiadureg a Gwyddorau Gwybodaeth

Mae Dr Zeyneb Kurt yn Ddarlithydd mewn Adran Gwyddorau Cyfrifiadurol a Gwybodaeth ym Mhrifysgol Northumbria, Newcastle. Mae ei harbenigedd mewn deallusrwydd artiffisial, ystadegau a biowybodeg.

Mae ei ffocws ymchwil presennol ar integreiddio AI a dadansoddeg ddigidol i ymchwilio’n well i newidiadau cynnil mewn lles a hefyd ar integreiddio data biolegol aml-ddimensiwn (e.e. genomeg a delweddau patholegol) i astudio clefydau dynol cymhleth, er enghraifft, i ragweld yr is-grwpiau a welwyd mewn carfan canser colon.