2022
Harmoni wrth Galon Lles

uwtsd-chinese-wellbeing-website-wales-trinity-st-davids-qi-gong-zhang-zhaoyang

Zhao Zhangyang

Myfyriwr PhD

Zhao Zhangyang, myfyriwr PhD, ac ymarferydd Meddygaeth Tsieineaidd ym Mhrifysgol Meddygaeth Tsieineaidd Jiangxi. Ei phrif bwnc yw damcaniaeth mewn theori sylfaenol o feddygaeth Tsieineaidd, ac mae ei maes ymchwil mewn theori Qi mewn meddygaeth Tsieineaidd.

Ei goruchwyliwr yw’r Athro Zhang Wenchun, Deon yr Ysgol Meddygaeth Tsieineaidd, yr Ysgol Gwyddorau Bywyd, a Chyfarwyddwr y Athrofa Ymchwil Wyddonol i Qigong ym Mhrifysgol Meddygaeth Tsieineaidd Jiangxi.

Rhwng mis Rhagfyr 2019 a mis Mehefin 2020 roedd hi’n fyfyriwr cyfnewid ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gan hyrwyddo cydweithrediad academaidd a chyfnewid a sefydlu’r Ganolfan Ymchwil ar gyfer Meddygaeth Tsieineaidd Qigong ar gampws Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe.

Bu’n goruchwylio ac yn cynnal cyfres o gyrsiau Qigong Meddygol Tsieineaidd, gweithdai a sgyrsiau, a chynhaliodd ddwsinau o weithgareddau addysgu poblogaidd ar agweddau gwyddonol Qigong Meddygaeth Tsieineaidd.

Roedd hi’n aelod allweddol o’r prosiect ymchwil rhyngwladol ar y cyd a drefnwyd gan Athrofa Confucius Y Drindod Dewi Sant ar effaith qigong meddygol ar bobl a oedd yn hunanynysu yn ystod y pandemig. Ar yr un pryd, cynhaliodd glinig ar-lein am ddim ar gyfer y gymuned Tsieineaidd yn y DU, gan ddefnyddio therapi Qigong i helpu i leddfu amrywiaeth o gyflyrau.