Cynhadledd 2023
Harmoni wrth Galon Lles

uwtsd-chinese-wellbeing-website-wales-trinity-st-davids-qi-gong-zou-ping

Zou Ping

Ganed yn Nhalaith Jiangxi, Tsieina yn 1973. Graddiodd Zou Ping o ddosbarth athrawon dwy flynedd Huaxia Zhineng Qigong Centre fel prentis Dr Pang Ming, ysgolhaig Qigong Tsieineaidd a sylfaenydd Zhineng Qigong. Wedi’i gyflwyno i Zhineng Qigong ym 1992, dechreuodd Zou Ping addysgu yn ei dref gartref yn 1993 ac yn 1997 symudodd i Ganolfan Huaxia Zhineng Qigong ar gyfer astudiaeth fanwl. Addysgu a gweithio yn adran adsefydlu’r ganolfan, bu’n gweithio gyda chleifion sy’n dioddef o ganser a chlefydau amrywiol y gellir eu hosgoi, a gwelodd gleifion yn ddyddiol yn siarad am y manteision y maent wedi’u gweld o ymarfer Qigong megis chwalu eu tiwmor a gwelliannau mewn ystod eang o gyflyrau gan gynnwys: diabetes, clefydau cardiofasgwlaidd a serebrofasgwlaidd, salwch meddwl a nam ar y clyw. Yn 2003, roedd Ping yn rhan o dîm bach a symudodd i Hainan i sefydlu Canolfan Iechyd Qigong ac o’r fan hon fe’i gwahoddwyd i addysgu’n rhyngwladol yng Ngogledd America, Canol America, Ewrop a Sgandinafia. Mae Zou Ping bellach yn byw yng Nghaergrawnt yn y DU ac mae’n gweithio drwy https://www.qigongacademy.co.uk/