Cynhadledd 2023
Harmoni wrth Galon Lles

Sut i Gyrraedd

Teithio mewn car

Y cod post y Brifysgol ar gyfer eich dyfais Sat Nav neu safle Google maps yw: SA48 7ED

Mae digon o leoedd parcio ar Gampws y Brifysgol ynghyd â phwyntiau gwefru cerbydau trydan.

Cludiant Cyhoeddus

Mae’r gorsafoedd rheilffordd agosaf at Lanbedr Pont Steffan wedi’u lleoli yng Nghaerfyrddin (ar gyfer Caerdydd, Bryste, a Llundain), Llanymddyfri ac Aberystwyth (ar gyfer Canolbarth a Gogledd Lloegr).

Am fysiau lleol o Gaerfyrddin ac Aberystwyth sy’n cysylltu â Llambed gwiriwch y manylion yng ngwasanaeth Traws Cymru T1

Mae llwybr Megabus yn mynd o Lundain i Lanbedr Pont Steffan. Gall hyfforddwyr cenedlaethol fynd â chi i Gaerfyrddin neu Aberystwyth.