Rhaglen Gŵyl

16 April 2023

The Festival of Practice is a one-day celebration of the Chinese Arts of Self-care. delegates and the general public are all welcome to attend free of charge. The Festival of Practice brings together Tajii, Qigong, and Martial Arts experts from all over the UK, Europe and China in a free celebration and sharing of different practice styles and Chinese wellbeing experiences.

Pre-recorded Session
 • 10:30 - 13:00
 • Founders’ Library

Myfyrdodau tywys a cherddoriaeth fyfyrio wedi'i recordio ymlaen llaw

Cymerwch gymaint neu gyn lleied o amser ag y dymunwch yn gwrando ar eich profiad myfyrio sain dewisol trwy'r clustffonau a ddarperir.
Mauro Lugano: myfyrdod dan arweiniad: Qi Field and the Five Elements
Cerddoriaeth 'Chill to Qi'

Wedi'i ffrydio'n fyw o Brifysgol Jiangxi, Tsieina
 • 10:30 - 11:15
 • Zhu Wanfeng, Jiangxi University
 • Founders’ Library

Sesiwn 'La Qi' (ymestyn qi)

Sesiwn wedi'i recordio ymlaen llaw
Daoyin and Qigong
 • 11:15 - 11:45
 • Liu Feng, Prifysgol Undeb Bejing
 • Founders’ Library

Daoyin and Qigong

sesiwn wedi'i recordio ymlaen llaw
Lung-Strengthening Qigong
 • 11:45 - 12:30
 • Zhao Zhangyang, Jiangxi University
 • Founders’ Library

Lung-Strengthening Qigong

Sesiwn wedi'i recordio ymlaen llaw
Seremoni te Bwdhaidd
 • 12:30 - 13:30
 • Professor Xie Meixia
 • Founders’ Library

Seremoni te Bwdhaidd

live session
Sesiwn un - Wuqinxi – Campau Pum Anifail
 • 14:00 - 14:45
 • Yu Feixia, Lancaster University
 • Simultaneous Session

Sesiwn un - Wuqinxi – Campau Pum Anifail

Crëwyd Wuqinxi (Campau Pum Anifail) gan y meddyg enwog Hua Tuo bron i 2,000 o flynyddoedd nôl i wella ac atal clefydau. Yn y sgwrs hon byddwch yn dysgu am y 10 symudiad sy’n gysylltiedig â’r Teigr, Carw, Arth, Mwnci ac Aderyn, a’u horganau mewnol cyfatebol. Mae’r gweithdy’n dangos egwyddor Meddygaeth ar Fynd Daoyin.

live session
Sesiwn un - Codi Qi i Fyny Tywallt Qi i Lawr ar gyfer dechreuwyr

Sesiwn un - Codi Qi i Fyny Tywallt Qi i Lawr ar gyfer dechreuwyr

Codi Qi i Fyny Tywallt Qi i Lawr yw arfer hanfodol Zhineng Qigong. Mae ganddo’r potensial i drawsnewid pob agwedd ar eich bywyd, a bydd y sesiwn gyflwyniadol hon yn rhoi sylfaen i chi er mwyn gwneud cynnydd.

Live Streamed
Sesiwn un - Corff Meddwl Ffurf

Sesiwn un - Corff Meddwl Ffurf

live session
Sesiwn un - Caligraffeg Tsieineaidd ar gyfer llesiant
 • 14:00 - 14:45
 • Tang Yuqi
 • Simultaneous Session

Sesiwn un - Caligraffeg Tsieineaidd ar gyfer llesiant

live session
Sesiwn dau - Pêl Taiji

Sesiwn dau - Pêl Taiji

Ymhlith y nifer o ddulliau ar gyfer cyflyru’r corff a’r meddwl ym maes crefftau ymladd, arfer Tai Ji Qiu, neu bêl Tai Ji, yn drysor a bu bron iddo gael ei golli oherwydd ei gyfrinachedd. Mae’n ddull hyblyg sy’n pontio arfer Qigong llesiant a hyfforddiant crefftau ymladd yn caniatáu gwahanol lefelau dilyniant, ac yn hygyrch i fwy neu lai pawb. Gall defnyddio peli papur ysgafn iawn wella sensitifrwydd a sgiliau echddygol mân yr ymarferydd, a gellir defnyddio peli pren neu garreg i wella cryfder a gwytnwch.

live session
Sesiwn dau - Wyth Cymal
 • 14:45 - 15:30
 • Feixia Yu a John Millar
 • Simultaneous Session

Sesiwn dau - Wyth Cymal

Mae holl ymarferwyr Zhineng Qigong yn ymwybodol o’r mantra 8 llinell a ailadroddir ar ddechrau unrhyw sesiwn hyfforddi. Yn y gweithdy hwn, byddwn yn edrych ar ei ystyr un llythyren ar y tro, gan ganiatáu i chi roi eich dehongliad eich hun iddo. Yna, byddwn yn archwilio ei arwyddocâd wrth dywys y meddwl ac adeiladu’r maes egni ar gyfer arfer. Bydd y syniad o seiniau a dirgryniad mewn sianeli egni yn cael eu trafod.

live session
Sesiwn Dau - Cyflwyniad i Zhineng Qigong
 • 14:45 - 15:30
 • Zou Ping
 • Simultaneous Session

Sesiwn Dau - Cyflwyniad i Zhineng Qigong

Cyfle i archwilio byd trawsnewidiol Zhineng Qigong gyda rhywun a hyfforddodd yn uniongyrchol gyda sylfaenydd y system yng Nghanolfan Huaxia. Sesiwn syml, hygyrch ar gyfer unrhyw un sy’n hapus i archwilio a mwynhau.

recorded session
Sesiwn Dau - Tea Ceremony

Sesiwn Dau - Tea Ceremony

Live Session
Sesiwn tri - Celfyddydau Shaolin
 • 15:30 - 16:15
 • Tim Franklin
 • Simultaneous Session

Sesiwn tri - Celfyddydau Shaolin

Bydd Tim yn rhannu sut y gall defnyddio grym yr oedi o fewn y chwe harmoni drawsnewid systemau’r meddwl, corff, egni. Mae’r ymarferion yn syml, ymarferol ac adfywiol.

live session
Sesiwn Tri - Kung Fu
 • 15:30 - 16:15
 • Pol Wong
 • Simultaneous Session

Sesiwn Tri - Kung Fu

live session
Sesiwn Tri - Baduan Jin
 • 15:30 - 16:15
 • Lisa Liu
 • Simultaneous Session

Sesiwn Tri - Baduan Jin

Mae Baduan Jin, a elwir hefyd yn yr Wyth Brocâd, yn cynnwys 8 ymarfer ar wahân, gyda phob un yn ffocysu ar hyrwyddo iechyd gwahanol rannau’r corff, canolfannau egni a meridian.

Live Session
Sesiwn tri: Harmoni’r Guqin (sither Tsieineaidd)

Sesiwn tri: Harmoni’r Guqin (sither Tsieineaidd)

Bydd Yiying yn cyflwyno mewnwelediad hynod i offeryn cerddorol mwyaf poblogaidd Tsieina a dangos grym y pum tôn ar gyfer hyrwyddo llesiant.

Live Session
Ymarfer Grŵp i gloi
 • 16:15 - 16:30

Ymarfer Grŵp i gloi

Book Now