Pontio Diwylliannau, Tirluniau, ac Ieithoedd

联结文化、地域特 色及语言

Tsieina a Chymru. Dwy genedl – gwahanol o ran maint, ond wedi eu gwreiddio y naill a’r llall mewn tirweddau sy’n esgor ar symbolau diwylliannol pwerus.

Mae dreigiau, mynyddoedd, llynnoedd ac afonydd wedi ysbrydoli’r farddoniaeth, y gân a’r chwedlau sy’n ffurfio ein hetifeddiaeth ddiwylliannol briodol.

Y themâu cyffredin hyn yw’r sail ar gyfer profiadau dysgu cyfoethog, boed hynny wrth gaffael hyfedredd mewn Tsieinëeg Mandarin, neu ymchwilio i ddiwylliant Tsieina heddiw.

Yn rhan o Gymru ddwyieithog, Athrofa Confucius yw’r gyntaf i gynnig yr opsiwn i ddysgwyr sy’n oedolion astudio Tsieinëeg drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â’n cyrsiau arferol a addysgir yn Saesneg. Mae nifer cyfyngedig o weithdai blasu Tsieineaidd, hefyd, ar gael i ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg.

Mae ein methodoleg addysgu unigryw yn defnyddio patrymau ieithyddol y Gymraeg, y Saesneg a’r Tsieinëeg i alluogi cynnydd cyflym wrth ddysgu Tsieinëeg. Rydyn ni’n cyfuno dysgu Tsieinëeg â chymariaethau diwylliannol cyfoethog rhwng Tsieina a Chymru sy’n ennyn diddordeb myfyrwyr yn llawn.

Ar gyfer gweithwyr addysgu proffesiynol sydd bellach yn darparu ieithoedd rhyngwladol yn rhan o’r cwricwlwm newydd i Gymru, rydym yn cynnig cyrsiau hyfforddiant iaith Tsieineaidd DPP. Nod y rhain yw rhoi sylfaen drylwyr i athrawon Cymru sy’n dymuno cyflwyno Tsieinëeg yn eu hystafell ddosbarth mewn Tsieinëeg sylfaenol. Mae’r cyrsiau’n cynnig adnoddau rhad ac am ddim sy’n cefnogi agwedd amlieithog tuag at addysgu iaith.

Gallwch ddysgu rhagor am Athrofa Confucius yma: https://www.uwtsd.ac.uk/confucius-institute/