Cynhadledd 2023 – Harmoni wrth Galon Lles

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A Category:

Mae’r gynhadledd hon yn dwyn ynghyd academyddion, therapyddion proffesiynol ac ymarferwyr lleyg ymmaes arferion llesiant Tsieineaidd. Mae’n archwilio rôl ganolog Harmoni yn y model llesiant Tsieineaidd, a sut mae’r egwyddor hon yn ymestyn y tu hwnt i’r arferion eu hunain i bryderon ehangach ynghylch sut rydym yn meithrin ein perthynas â natur a chymdeithas.

Nid yw llety, brecwast a swper y gynhadledd wedi’u cynnwys yn ffi’r gynhadledd.

Gallwch archebu eich llety Gwely a Brecwast ar gampws Llambed a swper y gynhadledd yn uniongyrchol â’r Brifysgol: Yma